tupaj.com - porady do programów Headline Animator

wtorek, 24 marca 2015

protezy sterowane myślami


Rozwiązanie nie działa dosłownie tak jak wskazywałby na to tytuł artykułu. W tym nowatorskim rozwiązaniu zastosowano sterowanie siłownikami elektrycznymi w protezie za pomocą interfejsu który zamienia  sygnał EMG (mikropotencjały zarejestrowane na elektrodach umieszczonych w okolicy ramienia człowieka) na odpowiednie działania siłowników. Intencja ruchu ręką lub palcami dociera do naszych rąk w postaci impulsów elektrycznych pobudzających mięśnie, co powoduje ich skurcz i w efekcie ruch kończyny, Interfejs SEMG zbiera impulsy i przetwarza je na sygnały sterujące silnikami protezy. Więcej o tym można przeczytać w artykule, którego link zamieściłem poniżej.


SEMG surface electromyographyhttp://www.nauklove.pl/przyszlosc-jest-dzisiaj-zaprezentowano-protezy-sterowane-myslami/